Press Releases

Klimainitiativ vekker FN-interesse

Fjordkraft krever at selskapets leverandører blir klimanøytrale innen 2019. Nå får initiativet internasjonal oppmerksomhet.

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) publiserte mandag en artikkel om Fjordkrafts klimakrav, i tillegg til Fjordkrafts egen informasjonsvideo.

Saken er også delt på UNFCCCs Facebook-side, med over 215 000 følgere.

– Vi ser oppmerksomheten som en anerkjennelse av det vi selv mener er et modig valg, og en inspirasjon i det videre arbeidet. Forhåpentligvis kan omtalen inspirere andre bedrifter til å stille det samme kravet til deres leverandører, sier Jeanne K. Tjomsland, kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft.

Fjordkraft anbefaler leverandørene å følge tre steg mot klimanøytralitet, i tråd med Climate Neutral Now-initiativet til UNFCCC:

  • Måle klimafotavtrykk
  • Redusere egne utslipp
  • Kompensere for restutslipp

Bakgrunn:

Krever klimanøytrale leverandører

Fjordkraft vil skape et marked der klimanøytralitet er den nye standarden.

 

Klimatoppmøtet i Paris resulterte i en historisk avtale: Innen utgangen av dette århundret skal verden være klimanøytral. Målet er å begrense den globale temperaturstigningen til maksimalt to grader. Hvis temperaturen stiger ytterligere blir klimaendringene umulige å kontrollere.

Dominoeffekt

Fjordkraft har vært klimanøytrale siden 2007. Nå har selskapet i tillegg valgt å stille krav om klimanøytralitet til alle selskapets leverandører, i et initiativ døpt «Klimanjaro».

– På sikt kan vi kreve at også leverandørenes leverandører skal være klimanøytrale. Det er ambisiøst, men vil gi en dominoeffekt som overgår alle andre klimatiltak. Vi i Fjordkraft ønsker at dette skal være et eksempel til etterfølgelse, forteller strategidirektør Arnstein Flaskerud.

«Klimanjaro» er et ordspill på Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro. Fjellet er krevende å bestige, men det store flertallet klarer det med riktige forberedelser. På samme måte er «Klimanjaro» ambisiøst, men fullt gjennomførbart. Smeltingen av Kilimanjaros isbreer akselererer dessuten som følge av menneskeskapte klimaendringer, og er et godt bilde på utfordringene verden står overfor.

– Handler ikke om nullutslipp

Fjordkraft benytter FNs definisjon av klimanøytrale virksomheter, og de anerkjente standardene til «World Resources Institute» og «Greenhouse Gas Protocol» for å beregne leverandørens direkte og indirekte utslipp.

– Klimanøytralitet handler ikke om nullutslipp, men om å redusere eget klimaavtrykk, kombinert med kjøp av godkjente klimakvoter. Vårt krav er at alle våre leverandører skal være klimanøytrale innen 1. januar 2019, men allerede nå må de undertegne en intensjonserklæring, sier Flaskerud.

Ønsker ikke leverandørene å undertegne vil Fjordkraft bruke sin markedsmakt, og finne alternative leverandører.

Grønn bunnlinje

– Vi mener bedrifter har et ansvar utover det å maksimere avkastning, men et grønt skifte kan også gi en grønn bunnlinje. Klimanøytralitet vil være et konkurransefortrinn, for Fjordkraft og for alle som har mot til å ta sats og stille de samme kravene, sier Flaskerud, og minner om at klimaendringene allerede er tydelige i store deler av verden.

Likevel fortsetter verdens samlede CO2-utslipp å stige.

– Det forplikter oss til å finne løsninger med en effekt som gjenspeiler utfordringen vi står overfor. Vårt mål er å skape et marked der klimanøytralitet ikke bare er idealet, men den nye standarden, avslutter Flaskerud.