Press Releases

BKK, Skagerak Energi og Statkraft vurderer å børsnotere Fjordkraft

Pressemelding fra Fjordkraft, 24.november 2017:

pressrelease image

Fjordkraft AS har hatt en særdeles positiv utvikling de senere årene. Eierne BKK (48,85 %), Skagerak Energi (48 %) og Statkraft (3,15 %) ønsker nå å legge til rette for ytterligere vekst og utvikling av selskapet gjennom en børsnotering.

– En børsnotering vil bidra til å posisjonere selskapet for nye muligheter i energi- og strømmarkedet, sier Fjordkrafts styreleder Robert Olsen.

De regionale energiselskapene BKK og Skagerak Energi har salg av strøm som en strategisk del av sin virksomhet og vil fortsette som betydelige eiere i Fjordkraft etter en eventuell børsnotering,

Selskapet har engasjert ABG Sundal Collier som hovedrådgiver og SpareBank1 Markets som medrådgiver for å vurdere en børsnotering.

– Vi forventer at prosessen konkluderes i løpet av 2018, forteller adm. direktør Rolf Barmen i Fjordkraft.