Press Releases

Fjordkraft: Inntekts- og resultatvekst i 2. kvartal

Fjordkraft Holding ASA (Fjordkraft) fikk et driftsresultat på 78,0 (75) MNOK i 2. kvartal 2018. Dette tilsvarer en økning på 4 % fra samme periode foregående år. Netto driftsinntekter beløp seg til 242 (204) MNOK, som er en økning på 18 % for kvartalet sammenliknet med tilsvarende periode foregående år.

pressrelease image Kvartalstallene for Fjordkraft viste inntektsøkning og kundevekst for 2. kvartal 2018.

Høydepunkter

  • Inntektsøkning på 18 % sammenlignet med 2. kvartal 2017
  • 15 % kundevekst siste 12 måneder
  • Nedgang i arbeidskapitalbinding
  • Oppkjøpet av TrønderEnergi Marked implementert og kjøp av Oppdal Everks kundeportefølje avtalt 

– Inntektsøkningen skyldes både marginforbedring og at selskapet har hatt 15 % kundevekst siste 12 måneder. Dette bekrefter at Fjordkraft lykkes godt med salg, produkttilpasning og marginforbedring i tråd med vår strategi, sier konsernsjef Rolf Barmen.

Nytt oppkjøp

Det ble 23. august 2018 offentliggjort at Fjordkraft kjøper 5 200 strømleveranser i Oppdal. Kundeporteføljen tilhører Oppdal Everk Kraftomsetning AS, eid av TrønderEnergi-konsernet. Oppdal-avtalen og avtalen inngått i april med TrønderEnergi-konsernet om kjøp av TrønderEnergi Marked AS og tilhørende kundebase er separate transaksjoner.

– Kjøpet av Oppdal-porteføljen passer meget godt med det forrige oppkjøpet og er en fin oppfølging av den foregående transaksjon, forklarer Rolf Barmen.

Barmen utdyper videre:

– Kundeporteføljen kjøpt fra TrønderEnergi Marked AS ble implementert 1.juli og driftes av Fjordkraft i «Fjordkraft-fabrikken». Oppdal-porteføljen er på rapporteringstidspunktet ikke innlemmet. Transaksjonen er forventet gjennomført 1. oktober 2018.

Antallet strømleveranser i kvartalet økte med 15 % til 595 627.  

Økt volum

Antallet kilowattimer levert dette kvartalet økte med 8 % sammenliknet med 2. kvartal foregående år. Andre kvartal har vært et kvartal med uvanlig høye temperaturer og der gjennomsnittsforbruket per privatkunde sank med 5 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Til tross for dette har selskapet volumvekst sammenliknet med samme periode i fjor. Det skyldes kundevekst.

– Andre kvartal har vært preget av uvanlig høye elspotpriser. Det fører til flere spørsmål til kundesenteret som følge av økte strømregninger. Jeg er glad for at vi i en slik periode også lykkes med organisk vekst, som følge av at vi møter kundene med konkurransedyktige avtaler og har mange distribusjonskanaler, sier konsernsjef Rolf Barmen.

Lavere arbeidskapital

Arbeidskapitalen er vesentlig lavere enn forrige kvartal som følge av nedgang i kundenes sesongmessige forbruksvolum, variasjon i faktureringsmønster og kontinuerlig arbeid med å redusere arbeidskapitalbindingen. Forrige kvartal var også påvirket av faktureringsforfall i påskeferien og avhending av 2017 el-sertifikater. Arbeidskapitalen er redusert med 92 MNOK sammenliknet med samme periode i fjor, til tross for kundevekst og betydelig høyere elspotpriser i 2. kvartal 2018 enn i 2. kvartal 2017.

 

Om Fjordkraft Holding ASA

Fjordkraft Holding ASA (Fjordkraft) ble børsnotert 21.mars 2018.

Fjordkraft er Norges ledende merkenavn for strømsalg i privatmarkedet og den nest største aktøren i bedriftsmarkedet. Selskapet leverer strøm til mer enn 1,3 millioner mennesker gjennom nærmere 600.000 målepunkter i privathjem, bedrifter og offentlig sektor i hele Norge. TrøndelagKraft AS er et datterselskap av Fjordkraft AS.

Rapportering

Fjordkraft Holding ASA presenterer resultatene for 2. kvartal torsdag 30. august 2018 kl. 08.00 på Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo.

For fullstendig børsmelding, delårsrapport og resultatpresentasjon se OSE ticker «FKRAFT» og https://investor.fjordkraft.no

Presentasjonen holdes av konsernsjef Rolf Barmen og CFO Birte Strander.