Press Releases

Fjordkraft-app viser strømforbruket live 

Den billigste strømmen er den du ikke bruker. Fjordkraft Puls gir kundene innsikt i hva som trekker mest strøm.

pressrelease image Erlend Korseth, senior forretningsutvikler i Fjordkraft, forteller at Fjordkraft Puls bare er begynnelsen. – Sammen med kundene vil vi videreutvikle fremtidens strømtjenester. Fotomontasje: Fjordkraft

Når alle husstander nå får automatiske strømmålere gir det strømkundene nye muligheter for å overvåke eget strømforbruk. Derfor inviterer Fjordkraft 1000 kunder til å være med å teste applikasjonen Fjordkraft Puls. 

– Dette er bare begynnelsen 

– Fjordkraft Puls gjør det mulig å følge strømforbruket live, og se hva du bruker mest strøm på. Vi jobber fortløpende med å utvikle løsninger som gjør hverdagen enklere for kundene våre, og med høye strømpriser har vi merket økt etterspørsel etter en slik app, sier Erlend Korseth ved innovasjonsavdelingen i Fjordkraft. 

Lanseringstidspunktet for pilotprosjektet har vært avhengig av nettselskapenes utrulling av nye strømmålere. Nå begynner AMS-målerne å komme på plass. 

– Pilotprosjektet vil gi oss verdifull erfaring, men dette er bare begynnelsen. Sammen med kundene vil vi videreutvikle fremtidens strømtjenester, lover Korseth. 

Gratis for pilotkunder 

Med Fjordkraft Puls følger en enkel pulsmåler som skal plugges i AMS-måleren, og en mottaker som plugges i wifi-ruteren. Utstyret har en verdi på 1000 kroner, men tjenesten vil være gratis for de 1000 pilotkundene. 

Ettersom det ikke er alle nettselskap som har oppdatert AMS-software ennå, søker Fjordkraft i denne omgang pilotkunder med BKK som netteier.  

– Vi har vært heldige som har fått med BKK som partner på dette prosjektet. De har vært behjelpelige med å oppdatere målerne, og klargjøre dem for Fjordkraft Puls, sier Korseth. 

Støttes av Enova 

Fjordkraft Puls er et av syv pilotprosjekter som er valgt ut til å motta støtte gjennom Enovas AMS-prosjekt. Resultatene fra prosjektene vil bli analysert for å finne ut blant annet hvilke systemer for sanntidskommunikasjon og tilhørende løsninger som gir best resultat for ulike kundegrupper. 

Applikasjonen utvikles i samarbeid med den britiske teknologibedriftene Onzo, som er ledende innen analyse av måleverdier. Det er nederlandske Technolution som har utviklet pulsmåleren og senderen. 

Skal inkludere elbil 

Selv om appen med stor nøyaktighet kan identifisere hva som trekker strøm i hjemmet har den foreløpig en vesentlig mangel for nordmenn – data om lading av elbil. 

Det jobber Fjordkraft med å endre.  

– Andelen elbileiere er høyere blant våre kunder enn i befolkningen for øvrig, og det blir stadig flere elbiler på veiene. Mange vil gjerne få bekreftet at elbilen faktisk er svært lønnsom i drift. Sammen med våre partnere har vi nå opprettet et prosjekt slik at Fjordkraft Puls etter hvert også skal vise elbilens bidrag til strømregningen, sier Korseth.  

Fjordkraft-kunder, med BKK som netteier, som ønsker å prøve Fjordkraft Puls gratis kan sende en e-post til puls@fjordkraft.no. 

Fakta

Fjordkraft Puls bruker kunstig intelligens

Maskinlæring kombinerer statistisk etterspørselsanalyse, miljødata og data som kunden selv legger inn for å gi det høyeste nivået av nøyaktighet som er mulig med tilgjengelige data. Algoritmer sammenligner husholdningens daglig strømforbruk. En teknikk som kalles for NILM (Non Intrusive Load Monitoring) brukes deretter til å personliggjøre dette ved å avdekke mer detaljert bruk som  oppvarming, kjøling, matlaging, vask, og alltid på. Resultatet blir en oversikt over hva som bruker energi i hjemmet, unikt for hvert hjem.