Press Releases

Fjordkraft-strøm til elfergene hos Fjord1

Fergeselskapet Fjord1 har inngått avtale med Fjordkraft om kjøp av strøm og forvaltning av strømavtaler til bygg og ferger fra 2019. Fjord1 har i dag ti elferger i drift.

pressrelease image Elfergen MF «Horgefjord» på strekningen Krokeide-Hufthammer der Fjordkraft skal levere strøm til lading av batteriene om bord. FOTO: FJORD1.NO

To av disse har elektrisk lading av batteriene mens åtte har hybrid-drift i påvente av klargjøring av landanlegg.

Flere batteriferger på vei

I løpet av resten av 2019 skal Fjord1 få levert ytterlige 15 nye batteriferger og skal i tillegg bygge om 5 av dagens ferger til batteridrift.

Beregnet ut fra gjeldende priser skal Fjordkraft handle inn strøm for nærmere 50 millioner kroner i året for Fjord1.Fjordkraft foretar kraftinnkjøp, rådgivning og porteføljeforvaltning på vegne av Fjord1. Det årlige strømbehovet for Fjord1 er for 2020 beregnet til nesten 100 millioner kilowattimer (100 GWh).

Det tilsvarer forbruket til drøyt 7000 private husholdninger. Framover vil dette tallet stige gjennom fergekontrakter som Fjord1 allerede har vunnet.

Viktig krafthandel-kompetanse

– Vi er stolte av å bistå Fjord1 og få være leverandør til denne satsingen på batteridrevne og utslippsvennlige ferger, sier Fjordkrafts kommunikasjonsdirektør, Jeanne Tjomsland.

– Fjord1 kommer totalt til å ha 33 batteriferger i drift innen 2024, sier Hallgeir Kleppe, sjefsanalytiker og ansvarlig for innkjøp av strøm til fergene hos Fjord1.

– Vi har satset veldig mye på elektrifisering av fergedriften. Med det er vi en stor innkjøper av strøm og den faglige kompetansen som Fjordkraft kan tilføre på handel i kraftmarkedet er viktig for oss, sier Kleppe.

Strenge utslippskrav

Stortinget satte i 2016 krav til lav- eller nullutslipp for ferger i riksvei- og fylkessamband. Fjord1 har vunnet mange av fergekontraktene for el- og hybridferger siden dette:

  • I Sogn og Fjordane ble 2 nye elferger i 2018 satt i rute på strekningen Anda-Lote.
  • I Hordaland ble 3 ny elferger i 2018 satt i drift på 2 ruter til Austevoll.
  • I Møre og Romsdal er 2 nye elferger i 2019 satt i rute på strekningen Hareid–Sulesund. Den tredje elfergen kommer i rute på dette sambandet i løpet av kort tid.
  • I Trøndelag er 2 nye elferger i 2019 satt i rute på strekningen Valset–Brekstad.

Fjordkraft kjøper inn og leverer strøm til mer enn 1,3 millioner mennesker gjennom mer enn 600.000 målepunkter i privathjem, bedrifter og offentlig sektor i hele Norge. Siden april 2017 er selskapet også en leverandør av mobiltelefoni. Fjordkraft AS har hovedkontor i Bergen. Selskapet har også kontor i Sandefjord, Oslo, Stavanger og Trondheim.