Press Releases

– Senker terskelen for å produsere egen strøm

Etter en vinter med høye strømpriser oppgir 13,6 prosent av de spurte i en InFact-undersøkelse at de vurderer å investere i solcellepanel. Fjordkraft svarer på interessen ved å inngå et samarbeid med Solcellespesialisten. Målet er å gjøre det enklere for kundene å produsere egen strøm.

pressrelease image Fjordkraft vil gjøre det enklere for privatkunder å starte med solproduksjon på taket. Foto: Solcellespesialisten

Fjordkraft starter salget av solceller til privatkunder i april. I mars har over 4000 kunder vist interesse for solsatsingen ved å be om å få tilsendt mer informasjon.

– Etter en vinter preget av høye strømpriser ønsker vi å legge til rette for dem som ønsker å produsere egen strøm. Vi har gjort en grundig analyse av markedet for å tilby kunden enkle, trygge og effektive løsninger, og ønsker å senke terskelen for å investere i solceller, sier kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland i Fjordkraft.

LES OGSÅ: Fjordkraft lanserte hjemmeladere for elbil.

Samarbeider med Norges største solcelle-leverandør

Solcellespesialisten vil selge sine løsninger gjennom Fjordkraft.

– Samarbeidet med Fjordkraft vil gi et løft med hensyn til å øke interessen for og kunnskapen om solproduksjon, sier sivilingeniør og grunnlegger av Solcellespesialisten, Carl Christian Strømberg.

Hans firma har installert 1000 solcelleanlegg siden 2005 og merker nå at interesse og oppdragsmengden tar av. 

– Solpanel sparer deg for strømkostnader, og hvis du i tillegg selger overskuddsstrømmen din ut på strømnettet vil du tjene penger også her. Det er en langsiktig investering, men en vanlig husholdning kan forvente å dekke 10–20 prosent av det årlige strømforbruket med et solcelleanlegg. Sett over en forventet levetid på minst 25–35 år sier det seg selv at dette har en stor verdi. Siden lønnsomheten er avhengig av strømprisen, som igjen er svært uforutsigbar, er det vanskelig å spå mange år frem i tid.

 Kjøper overskuddsstrøm

– Solcellespesialisten er en nasjonal aktør som har installatører lokalisert i blant annet Bergen, Oslo, Trondheim, Kristiansand, Haugesund, Stavanger, Drammen, Hamar og Fredrikstad. Det passer oss godt som en strømleverandør med kunder over hele Norge, sier Tjomsland.

Fjordkraft betaler solstrømskundene 1 kroner per kWh overskuddsstrøm de produserer. https://www.fjordkraft.no/sol/

Fjordkraft vil ikke gå ut med priser på solcellepanelene før lanseringstidspunktet.

 

Faktaboks

  • Enova gir inntil kr 28.750 i støtte til solcelleanlegg på privatboliger.
  • Plusskunder: Kunder som videreselger strømmen de ikke utnytter selv får for tiden 1 krone per kilowattime de selger tilbake til Fjordkraft.
  • Solceller er unntatt krav om søknadsplikt, så du trenger ikke søke noe sted for å legge dem.
  • Noen banker gir miljølån eller "sollån" på gunstige vilkår.

Fakta om Fjordkraft
Fjordkraft er den mest kjente merkevaren og en nasjonal leverandør av strøm og relaterte tjenester til markedet for private-, offentlige og bedriftskunder. Selskapet har ca. 605.000 strømleveranser og nærmere 1,3 millioner mennesker har Fjordkraft i stikkontakten. Fjordkraft ble leverandør av mobiltelefoni i april 2017 og hadde ved utgangen av 2018 65.000 mobilkunder. Fjordkraft omsatte for 6,7 milliarder kroner i 2018 og fikk et driftsresultat på 390 MNOK. Fjordkraft Holding ASA ble børsnotert 21. mars 2018.

Fakta om Solcellespesialisten
Solcellespesialisten drives av selskapet Sivilingeniør Carl Chr. Strømberg AS. Solcellespesialisten er Norges største solcelleinstallatør med over 55 ansatte og forventet omsetning i 2019 på cirka 150MNOK.. Selskapet har installert over 1000 solcelleanlegg i Norge siden 2005. Solcellespesialisten er leverandør til Otovo og flere kraftselskap. Selskapet har spesialisert seg på nøkkelferdige anlegg for bolig- og næring og leverer og monterer solcellepaneler, invertere og solcelleutstyr. Hovedkontor og lager er i Fredrikstad.

 

Om undersøkelsen utført av Infact for Fjordkraft

Populasjon: Norge, innbyggere +18 år 
Antall intervjuer: 1014 
Vekting: Kjønn, alder, bosted 
Feilmargin: Maksimalt +/- 3 %-poeng - gjelder totalutvalget.
Metode: InFact automatiske telefonintervjuer 
Periode : 6. februar 2019

Vurderer du å investere i solcellepanel for å produsere egen strøm? * Kjønn Crosstabulation
% within Kjønn
  Kjønn Total
Mann Kvinne
Vurderer du å investere i solcellepanel for å produsere egen strøm? Spørsmålet er ikke relevant for meg 25,8% 35,2% 30,5%
Har allerede solcellepanel 5,0% 3,0% 4,0%
Ja 17,1% 9,9% 13,6%
Nei 47,0% 45,9% 46,5%
Vet ikke 5,0% 5,9% 5,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Vurderer du å investere i solcellepanel for å produsere egen strøm? * Alder Crosstabulation
% within Alder
  Alder Total
18-29 år 30-44 år 45-64 år +65 år
Vurderer du å investere i solcellepanel for å produsere egen strøm? Spørsmålet er ikke relevant for meg 27,5% 14,8% 29,9% 49,4% 30,4%
Har allerede solcellepanel 8,8% 2,5% 3,9% 2,1% 4,0%
Ja 14,8% 23,8% 12,3% 4,1% 13,6%
Nei 45,1% 54,5% 45,8% 40,2% 46,4%
Vet ikke 3,8% 4,5% 8,1% 4,1% 5,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Vurderer du å investere i solcellepanel for å produsere egen strøm? * Region Crosstabulation
% within Region
  Region Total
Oslo Østlandet for øvrig Sør-Norge Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge
Vurderer du å investere i solcellepanel for å produsere egen strøm? Spørsmålet er ikke relevant for meg 45,5% 33,3% 26,4% 23,6% 23,6% 37,4% 30,4%
Har allerede solcellepanel 1,7% 4,4% 3,6% 4,3% 4,7% 5,1% 4,0%
Ja 11,6% 19,3% 13,2% 12,5% 13,5% 6,1% 13,7%
Nei 36,4% 39,4% 50,3% 51,9% 54,7% 45,5% 46,5%
Vet ikke 5,0% 3,6% 6,6% 7,7% 3,4% 6,1% 5,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% #####