Press Releases

Fjordkraft kjøper og styrker satsing i nord

Vesterålskraft AS og Fjordkraft AS har i dag inngått avtale der Fjordkraft overtar 100 % av aksjene i strømleverandøren Vesterålskraft Strøm AS. Til gjengjeld blir Vesterålskraft-konsernet eier i børsnoterte Fjordkraft Holding ASA. Fjordkraft vil styrke sin videre satsing og tilstedeværelse i Nord-Norge gjennom kjøpet av Vesterålskraft Strøm AS.

pressrelease image

Vesterålskraft Strøm (VKS) startet opp med strømsalg i 2009 og har bygget seg opp fra 0 til ca. 8.600 kunder. Fjordkraft ser et vekstpotensial i Nord-Norge.

Vesterålskraft Strøm har 18 ansatte og har hovedkontor i Sortland.

– Vi erfarer at dette er en dyktig og offensiv salgsorganisasjon som har lyktes meget godt. Med utgangspunkt i organisasjonen i VKS får Fjordkraft et regionskontor i Sortland for videre satsing med mål om å øke synlighet og markedsandeler i Nord-Norge, sier Arnstein Flaskerud, konserndirektør for strategi i Fjordkraft.

– Vesterålskraft Strøm AS har i 10 år vært alliansepartner med Fjordkraft og kjøpt ulike tjenester innen forvaltning, drift og fakturering fra Fjordkraft. Selskapene kjenner hverandre godt og vi mener dette vil være riktig for å styrke utviklingen lokalt fremover, sier Halvard Pettersen, administrerende direktør i Vesterålskraft AS.

Ved å selge Vesterålskraft Strøm AS og kjøpe seg inn i Fjordkraft, ønsker eierkommunene Bø, Øksnes og Sortland å sikre tilgang til økte inntekter for fremtiden, gjennom å omgjøre kjøpesummen til aksjer i det børsnoterte selskapet. Selskapsverdien for Vesterålskraft Strøm AS utgjør 27,3 MNOK og transaksjonen gjennomføres 1. juli.

– Gjennom sitt industrielle eierskap i Fjordkraft, kan Vesterålskraft-konsernet delta i verdiskapingen av et større og mer lønnsomt selskap, samtidig som de er involvert i sluttbrukerdelen av verdikjeden, forklarer Flaskerud.

Base for videre satsing
For kundene i Vesterålskraft Strøm AS betyr oppkjøpet flere produkter og fordeler. Strømavtalene kommer uansett til å fortsette som før. Sponsoravtaler blir ikke berørt. I tillegg til dette, er også Fjordkraft en samfunnsengasjert aktør som vil bidra inn i breddeidrett og lokalt samfunnsliv, presiserer Halvard Pettersen, konserndirektør i Vesterålskraft AS.

Vesterålskraft AS eier selskapet som nå blir Fjordkrafts hovedbase for satsingen videre i Nord-Norge. – Vesterålskraft Strøm AS er ett av datterselskapene i Vesterålskraftkonsernet, og det er kun dette selskapet som står ovenfor et oppkjøp. Vi ser dette som en mulighet for hele konsernet, og til å sikre fortsatt vekst og attraktivitet for Vesterålen - det er jo det vi i bunn og grunn brenner for, sier Pettersen.

Om Fjordkraft

Fjordkraft er Norges ledende merkenavn for strømsalg i privatmarkedet og den nest største aktøren i bedriftsmarkedet. Selskapet leverer strøm til mer enn 1,3 millioner mennesker gjennom ca.605.000 målepunkter i privathjem, bedrifter og offentlig sektor i hele Norge. TrøndelagKraft AS er et datterselskap av Fjordkraft AS. Fjordkraft Holding ASA (Fjordkraft) er børsnotert.
Fjordkraft har kontorer i Trondheim, Sandefjord, Oslo, Stavanger og fra 1. juli på Sortland i Vesterålen. Hovedkontoret er i Bergen.

Kontaktpersoner

  • Konserndirektør for Strategi i Fjordkraft Holding ASA, Arnstein Flaskerud Mobil +47 950 82 296 Arnstein.flaskerud@fjordkraft.no
  • Adm. direktør Vesterålskraft AS, Halvard Pettersen, Mobil +47 482 97 939 halvard.petteren@vkraft.no
  • Daglig leder Vesterålskraft Strøm AS, Stig Abelsen Mobil +47 41431891 stiga@vkraft.no
  • Kommunikasjonsdirektør Fjordkraft, Jeanne Tjomsland Mobil +47 957 61 644 Jeanne.tjomsland@fjordkraft.no