Press Releases

Fjordkraft hyrer inn klimamotivator

Mette Nygård Havre, kjent fra «Spis opp maten», tar sine grønne verdier med seg til Fjordkraft og blir klimamotivator. Fjordkraft ønsker å motivere og veilede flest mulig selskaper til å stille krav om klimanøytralitet til sine leverandører.

pressrelease image Matredder Mette Nygård Havre (t.v.) skal motivere bedrifter til å stille klimakrav ved innkjøp. Her med Jeanne Tjomsland, kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft. Foto: Stine Velsvik

– Målet vårt er å sette i gang dominoeffekter som kan gi gode klimavalg og redusert CO2-utslipp i næringslivet. Vi gjør dette også i dag for våre leverandører og for selskaper som ikke har noen tilknytning til Fjordkraft. Med Mette Nygård Havre på laget øker vi kapasiteten. Hun har et stort kontaktnett innen selskaper som er opptatt av egen klimapåvirkning, gjennom arbeidet med matredding, sier kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland i Fjordkraft.

Vil skape dominoeffekter

– Vi krever at våre leverandører skal være klimanøytrale. Det vi ønsker å oppnå er en dominoeffekt som langt overgår de klimatiltakene vi kan gjøre på egenhånd. Målet er å skape nye standarder for klimanøytralitet i tilknytning til innkjøp. Sparebanken Vest har allerede satt i gang, forteller Tjomsland.

– Dette er et oppdrag jeg ser frem til. Kan vi få flere bedrifter til å redusere sine utslipp, forplikte seg til å lage klimaregnskap og sette interne mål for å bli klimanøytrale, så kan vi virkelig gjøre en forskjell, forteller Nygård Havre.

Havre forteller at hun fortsatt gjennom sitt selskap Grønne verdier skal drive sin matreddende virksomhet, der hovedfokuset er folkebevegelsen «Spis opp maten».

Bestige Klimanjaro

– For vår type virksomhet er det relativ enkelt å oppnå klimanøytralitet, men vi stilte oss spørsmålet: Hva kan vi gjøre som får størst effekt? Svaret er å bruke vår innkjøpsmakt til å stille krav til våre leverandører. Vi kaller det «Klimanjaro». Sammen med våre leverandører oppnår vi 100 gangen i reduksjon i CO2-utslipp i forhold til hva vi kan få til alene. Næringslivet trenger ikke vente på lovreguleringer og offentlige krav, men kan starte selv, sier Tjomsland.

– Jeg elsker å bestige fjell. Så det passer veldig godt for meg å jobbe med et prosjekt der jeg skal påvirke andre til å ta klimapositive valg. Det er krevende å komme til topps på Klimanjaro, men alle kan klare det - om de vil. Jeg mener alle bedrifter bør ønske å gjøre dette. Vi har tross alt 17 bærekraftsmål fra FN som skal nås innen 2030, fortsetter Nygård Havre.

Fjordkraft ble i desember 2018 hedret av FN med Climate Action Award under klimatoppmøtet i Katowice. Begrunnelsen er at Klimanjaro-initativet kan gjennomføres i alle virksomheter verden over og er et eksempel til etterfølgelse.

Om navnet «Klimanjaro»

«Klimanjaro» er et ordspill på Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro.

Å bestige Kilimanjaro er en ambisiøs oppgave, men med de rette forberedelsene og tilstrekkelig tid til akklimatisering lar det seg gjennomføre. På samme måte er Klimanjaro et ambisiøst, men fullt gjennomførbart klimatiltak for alle bedrifter og organisasjoner som er villige til å ta et klimaansvar som monner.

Forskere er bekymret for at isbreene på Kilimanjaro smelter, og den globale temperaturstigningen gjør at denne utviklingen akselererer. Situasjonen på Kilimanjaro er dermed et godt bilde på utfordringene verden nå står overfor. Ved å la oss inspirere av et afrikansk fjell understreker vi at dette er en global utfordring.

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsdirektør Fjordkraft, Jeanne Tjomsland. Mobil +47 957 61 644 Jeanne.tjomsland@fjordkraft.no

Mette Nygård Havre. Mobil +47 971 87 873 mette.havre@fjordkraft.no 
Facebook/Instagram/Blogg: @spisoppmaten