Press Releases

Fjordkraft kjøper to strømleverandører

Eierne av strømleverandørene Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS har inngått avtale med Fjordkraft om salg av sine sluttbrukerselskap. Selgerne er Gudbrandsdal Energi Holding AS (GEH) og Eidsiva Energi AS (EE) gjennom sitt felles selskap: Innlandskraft AS. Gudbrandsdal Energi Holding blir gjennom transaksjonen en betydelig eier i børsnoterte Fjordkraft Holding ASA.

pressrelease image

– Både Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked er attraktive selskap for Fjordkraft og det er mange likhetstrekk mellom våre virksomheter. Vi er derfor svært glade for at vi sammen med selger har kommet til enighet, sier Arnstein Flaskerud, konserndirektør for strategi i Fjordkraft.

– Et salg av sluttbrukerselskapet tydeliggjør Eidsiva sin posisjon som infrastrukturselskap, og vil gjøre selskapet enda sterkere til å investere i nett, fjernvarme og fiber. Det gir også mer kraft til å utvikle ny virksomhet, og vil samlet sett bedre oppnå hensikten med Eidsiva som er industriell utvikling, finansiell avkastning og samfunnsutvikling, sier konsernsjef i Eidsiva, Øistein Andresen.

Andresen presiserer at det kun er aksjeposten i sluttbrukerselskapet Innlandskraft AS som er omfattet av salget. Den øvrige virksomheten til Eidsiva Energi-konsernet fortsetter som før.

Gudbrandsdal Energi Holding AS er den andre av selgerne og som er eier av Innlandskraft AS sammen med Eidsiva Energi. GEH har ønsket at størstedelen av salgssummen betales som aksjer i børsnoterte Fjordkraft Holding ASA.

– Dagens konkurransesituasjon i strømmarkedet tilsier behov for å være en del av noe større. Ved at Fjordkraft overtar gjør det at strømleverandøren Gudbrandsdal Energi får utvikle seg videre på Vinstra som et nasjonalt prisfighter-brand. På konsernnivå vil vi fortsatt være tilstede i hele verdikjeden ut til sluttbruker gjennom eierskapet av aksjer i Fjordkraft Holding AS og den øvrige virksomheten til Gudbrandsdal Energi konsernet er ikke omfattet av salget, sier Per Oluf Solbraa konsernsjef i GEH.

Ansatte

Gudbrandsdal Energi AS har 22 ansatte. Gudbrandsdal Energi vil drives videre fra Vinstra som et selvstendig aksjeselskap og blir et datterselskap i Fjordkraft-konsernet.

Eidsiva Marked har 50 ansatte fordelt på Hamar og Kongsvinger. Virksomheten til Eidsiva Marked planlegger Fjordkraft å videreføre i form av et regionskontor på Hamar og med en avdeling på Kongsvinger. Fokuset i regionen vil være kundeservice og salg i privat- og bedriftsmarkedet.

– Fjordkraft har en satsing på løsninger knyttet til sol i privat- og bedriftsmarkeder. Vi ser at Eidsiva har gjort mye bra på solsiden. Derfor kan det være aktuelt å flytte tyngdepunktet for sol-satsingen vår samt en del energirelaterte tjenester til dette regionskontoret, sier Arnstein Flaskerud i Fjordkraft.

Avtalen

Avtalt salgssum for Innlandskraft AS er 1.410 millioner kroner, selskapsverdi. Selve vederlaget vil beregnes når reviderte regnskapstall for første halvår foreligger. 50% av kjøpspris gjøres opp i kontanter til Eidsiva Energi AS, det resterende til GEH. Det totale oppgjøret til Gudbrandsdal Energi Holding utbetales delvis i form av aksjer i Fjordkraft Holding AS og delvis i kontanter (til innfrielse av aksjonærlån). GEHs prosentvise eierandelen i form av aksjer i Fjordkraft Holding vil beregnes når regnskapstall for første halvår foreligger. GEH vil bli en betydelig aksjonær i Fjordkraft Holding ASA.

Gjennomføring av transaksjonen og videre planlegging mellom selskapene forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Behandlingstiden hos Konkurransetilsynet kan være inntil 40 arbeidsdager.

Kunder

Gudbrandsdal Energi AS (GH) og Eidsiva Marked AS (EM) har totalt 239.000 kunder i privat- og bedriftsmarkedet. Fjordkraft hadde ved utgangen av 2. kvartal nærmere 625.000 kunder totalt i bedrifts- og privatmarkedet. Kjøpet vil gjøre Fjordkraft-konsernet til største sluttbrukerselskap i Norge med ca. 27 % markedsandel.

– Det er fortsatt over 100 ulike strømleverandører i det norske markedet. Det betyr at Fjordkraft og Gudbrandsdal Energi AS må fortsette å kjempe for kundene med gode avtaler, fordeler og forsvare markedsandeler, så konkurransen fremover kommer til å fortsette med uforminsket styrke, sier Per Oluf Solbraa i Gudbrandsdal Energi Holding AS.

– For kundene medfører oppkjøpet ingen praktiske endringer. Vi føler oss trygge på at kundene blir godt ivaretatt gjennom Fjordkraft, sier Øistein Andresen i Eidsiva Energi AS.

– Også Fjordkraft er en samfunnsengasjert aktør og vil være opptatt av å ivareta sponsoraktiviteter lokalt, presiserer selskapene.

– Gjennom Fjordkraft vil kundene etter hvert vil få tilgang til et enda bredere utvalg av tjenester, fordeler og produkter, forteller Arnstein Flaskerud.

Om Fjordkraft

I forkant av oppkjøpet beskrives Fjordkraft slik: Fjordkraft er Norges ledende merkenavn for strømsalg i privatmarkedet og den nest største aktøren i bedriftsmarkedet. Selskapet leverer strøm til mer enn 1,4 millioner mennesker gjennom ca. 625.000 målepunkter i privathjem, bedrifter og offentlig sektor i hele Norge. Fjordkraft startet med mobiltelefoni i privatmarkedet i april 2017 og har blitt den største av mobilaktørene uten eget nett. Ved utgangen av 2. kvartal hadde selskapet nærmere 118.000 mobilkunder. Fjordkraft Holding ASA (Fjordkraft) er børsnotert. Fjordkraft AS har kontorer i Trondheim, Sandefjord, Oslo, Stavanger og på Sortland i Vesterålen. Hovedkontoret er i Bergen.

Rådgivere i transaksjonsprosessen

Pareto Securities AS har vært transaksjonsrådgiver, Advokatfirmaet Schjødt AS har vært juridisk rådgiver, og PwC har vært finansiell rådgiver for Fjordkraft i anledning transaksjonen.

DNB Markets har vært transaksjonsrådgiver, advokatfirmaene BAHR og Thommessen har vært juridiske rådgivere og Deloitte vært finansiell rådgiver for Innlandskraft, Eidsiva Energi og Gudbrandsdal Energi Holding.

 

Kontaktpersoner

o   Bilder/logo: https://www.geholding.no/om-selskapet/media/