Press Releases

Enda et godt Fjordkraft-kvartal

Fjordkraft Holding ASA (Fjordkraft) fikk et justert driftsresultat på 124 (98) MNOK i 2. kvartal 2020. Det er en økning på 26 prosent fra samme periode foregående år. Underliggende netto driftsinntekter i 2. kvartal steg med 15 prosent til 314 MNOK, opp fra 274 MNOK i 2019. Konkurransetilsynet har godkjent oppkjøpet av Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS. Når transaksjonen sluttføres i september blir Fjordkraft-konsernet Norges største aktør i sluttbrukermarkedet for strøm.

pressrelease image

Resultat før skatt per 2. kvartal 2020 ble 132 MNOK, opp fra 98 MNOK foregående år. Økningen utgjør 34 prosent.

– Totalt økte vi solgt volum i 2. kvartal med 4 prosent sammenliknet med samme periode i 2019. Det skyldes vekst i antallet strømleveranser og at i år hadde to av kvartalets tre måneder lavere temperaturer enn i fjor. Kjøligere vår medførte økt strømforbruk, forklarer CEO, Rolf Barmen, i Fjordkraft Holding ASA.

– Hele landet har befunnet seg i en høyst uvanlig situasjon grunnet Covid-19. Samtidig har markedsprisene for strøm vært historisk lave. Som det meste av annet næringsliv har vi befunnet oss på hjemmekontor i 2. kvartal. Opplevelsen vår er at ledere og medarbeiderne sammen har håndtert dette og levert meget godt, sier Barmen.

Antallet strømleveranser økte med 3.562 i 2. kvartal 2020 og selskapet hadde ved kvartalets utgang 624.910 strømleveranser.

Fjordkraft har hatt som mål å konsolidere det norske markedet for strømleverandører som består av over 100 aktører. Den 17. juli offentliggjorde Fjordkraft at det var inngått avtale om kjøp av Innlandskraft AS for 1.410 millioner kroner (selskapsverdi). Konkurransetilsynet har godkjent Fjordkrafts kjøp av Innlandskraft AS som omfatter de to strømleverandørene Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS. Transaksjonen forventes ferdigstilt i september. Fjordkraft med datterselskaper blir som følge av oppkjøpet den største strømleverandøren i Norge. Kjøpet av Innlandskraft tilfører Fjordkraft-konsernet ca. 239.000 strømleveranser.

– Også i april-juni har selskapet hatt en sterk vekst i antallet mobilkunder og vokste med 7.671 mobilkunder i løpet av 2. kvartal i år, forteller Rolf Barmen. Fjordkraft hadde ved utgangen av 2. kvartal 118.000 mobilkunder i privatmarkedet og er med det den største tjenestetilbyderen av mobiltelefoni i det norske markedet uten eget nett.

Om Fjordkraft Holding ASA
Fjordkraft er Norges ledende merkenavn for strømsalg i privatmarkedet og den nest største aktøren i bedriftsmarkedet. Selskapet leverer strøm til omlag 1,4 millioner mennesker gjennom 624.910 målepunkter i privathjem, bedrifter og offentlig sektor i hele Norge. TrøndelagKraft AS er et datterselskap i Fjordkraft-konsernet.

Rapportering
Fjordkraft Holding ASA presenterer resultatene i audiocast torsdag 20.august kl. 08.00.

Presentasjonen holdes på engelsk: https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20200820_2

For fullstendig børsmelding, delårsrapport og resultatpresentasjon se OSE ticker «FKRAFT» og https://investor.fjordkraft.no

Presentasjonen holdes av konsernsjef Rolf Barmen og acting CFO Ole Johan Langenes.