Press Releases

Sterkt kvartalsresultat fra Fjordkraft

Fjordkraft Holding ASA (Fjordkraft) fikk et justert driftsresultat på 79 (63) MNOK i 3. kvartal 2020. Underliggende netto driftsinntekter i 3. kvartal steg med 10 prosent til 284 MNOK, opp fra 259 MNOK i 2019.

pressrelease image Fjordkraft Holding ASA presenterer resultatene i webcast torsdag 12. november kl. 08.00.

Resultat før skatt per 3. kvartal 2020 ble 56 MNOK, opp fra 44 MNOK foregående år.

I juli inngikk Fjordkraft avtale om kjøp av Innlandskraft. Avtalen ble ferdigstilt i september og kundeantallet fra Innlandskraft er inkludert i tallene ved utgangen av kvartalet, mens volum og finansielle tall vil bli inkludert fra neste kvartal. Kvartalet har hatt god kundevekst både organisk og som følge av oppkjøpet av Innlandskraft forklarer CEO, Rolf Barmen, i Fjordkraft Holding ASA.

Totalt hadde konsernet 911.663 strømleveranser ved utgangen av tredje kvartal 2020. Dette er en økning på 260.175 strømleveranser sammenlignet med utgangen av tredje kvartal 2019.

I oktober inngikk Fjordkraft avtale om kjøp av sluttbrukerselskapet Switch Nordic Green AB, med virksomhet i Sverige og Finland. Transaksjonen ble ferdigstilt 10. november 2020.

– Vårt solgte volum i kvartalet økte med 4 prosent sammenliknet med samme kvartal foregående år. Økningen skyldes både kundevekst og økt forbruk i privatsegmentet. Engrosprisene har vært volatile dette kvartalet med historisk lave priser i juli og med stigende trend til starten av september for så å falle igjen. Temperaturmessig har to av kvartalets 3 måneder vært kaldere enn samme periode i fjor, sier Rolf Barmen.

Selskapet hadde også god vekst i antallet mobilkunder i 3. kvartal og økte kundeantallet med 4.691. Fjordkraft hadde ved utgangen av 3. kvartal vel 122.000 mobilkunder i privatmarkedet og er med det den største tjenestetilbyderen av mobiltelefoni i det norske markedet uten eget nett.

Om Fjordkraft Holding ASA
Fjordkraft er Norges ledende merkenavn for strømsalg og det største sluttbrukerselskapet for strøm i Norge. Konsernet leverer strøm til mer enn 1,8 millioner mennesker gjennom ca. 900.000 målepunkter i privathjem, bedrifter og offentlig sektor i hele Norge.

Fjordkraft-konsernet har kontorer i Trondheim, Sandefjord, Oslo, Stavanger, og på Vinstra, Hamar, Kongsvinger og Sortland. Hovedkontoret er i Bergen.

Rapportering
Fjordkraft Holding ASA presenterer resultatene i webcast torsdag 12. november kl. 08.00.

Presentasjonen holdes på engelsk: https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20201112_10

For fullstendig børsmelding, delårsrapport og resultatpresentasjon se OSE ticker «FKRAFT» og https://investor.fjordkraft.no

Presentasjonen holdes av konsernsjef Rolf Barmen og acting CFO Ole Johan Langenes.