Press Releases

Resultater Q2 2021 for Fjordkraft Holding ASA

Fjordkraft Holding ASA (Fjordkraft): Netto driftsinntekter i 2. kvartal økte med 24 prosent til 388 MNOK, opp fra 314 MNOK i 2020. Justert driftsresultat utgjorde 141 (124) MNOK i 2. kvartal 2021. Økningen er på 14 prosent fra samme periode foregående år.

pressrelease image

– Kvartalet viser positiv utvikling og gode resultater. Vi har mange ulike salgskanaler, og fysiske kanaler har mot slutten av kvartalet vært tilbake på tilnærmet normalt aktivitetsnivå, sier CEO Rolf Barmen i Fjordkraft.

Fjordkraft, som også er et mobilselskap, offentliggjorde i går at de kjøper kundeporteføljen til mobilselskapet Skymobil. Skymobil har cirka 38 000 kunder.

 Volum er også i mobilmarkedet viktig for lønnsomhet, fastslår Rolf Barmen.

Fjordkraft Mobil hadde ved utgangen av 2. kvartal nær 135 000 kunder og er med det landets største mobilleverandør uten eget nett.

Fjordkraft-konsernet offentligjorde tall for kundeutviklingen i 2. kvartal den 13. juli. Tallene viste total kundevekst i konsernet på over 20 000 kunder. Det var segmentene Utvidet Allianse, Norden og Bedrift som sto for veksten i kvartalet. Konsernets tall for 2. kvartal i Privatsegment viste betydelig forbedring og positiv trendutvikling sammenliknet med foregående, men nedgang i segmentet isolert.

Fjordkraft-konsernet består av virksomhet i Norge, Sverige og Finland og har i alt ca. 1 million kunder. Høsten 2020 kjøpte konsernet to selskaper i Norge og ett selskap med virksomhet i både Sverige og Finland.

 

Fjordkraft Holding ASA (ticker: Fkrft) presenterer resultater kl. 08 på webcast.

 Presentasjonen holdes av konsernsjef Rolf Barmen og CFO Birte Strander.

For fullstendig børsmelding og resultatpresentasjon https://live.euronext.com/nb  «FKRFT» eller https://investor.fjordkraft.no/reports-and-presentations/