Press Releases

Strømnytt fra Fjordkraft 

Strømstøtten for rekorddyre mars måned er klar, Fjordkraft er først ute med smart elbillading til fastpriskunder, og vinteren er knapt forbi før det er på tide å planlegge nye sparetiltak.

pressrelease image Fjordkraft lanserer laderabatt for forutsigbare strømavtaler. Torfinn Fæste-Belbo er produktleder for e-mobilitet i Fjordkraft. Foto: Frode Fjellstad

Mars ble den dyreste måneden noensinne 

Med en snittpris på 2,34 kroner per kilowattime (inkl. mva.) i Sør-Norge er mars den dyreste strømmåneden noensinne. Den dyreste enkelttimen var på 8,17 kroner per kilowattime (inkl. mva.), klokken 0708 den 8. mars. 

– Russlands invasjon av Ukraina har ført til usikkerhet i de europeiske kraftmarkedene og høyere råvarepriserDet presser opp strømprisene i Sør-Norge, som er knyttet til Europa gjennom utenlandskablene. På grunn av begrensninger i overføringskapasiteten her hjemme, smitter ikke de europeiske prisene videre til Midt- og Nord-Norge, sier Jon Vaag Eikeland, kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft. 

Heldigvis er vi på vei mot lysere, og ikke minst varmere, tider. Det gjør at strømforbruket reduseres, noe kundene vil merke på lommeboken, sier Eikeland 

Snittprisen for mars måned er klar - dette er strømstøtten

Gjennomsnittsprisen mars måned, øre per kWh (ekskl. mva.) Kilde: Nord Pool

 MoldeBergenKr.sandOsloTromsø
2022 - Mar 17,28 187,05 187,04 187,04 15,10

Strømstøtten regnes ut etter følgende formel (gj.snitt områdepris - 70 øre/kwh) * 0,80 * 1,25

  • Strømstøtten for prisområdene NO1 (Oslo) og NO2 (Kristiansand) er 117,04 øre per kWh.
  • Strømstøtten for prisområde NO5 (Bergen) er 117,05 øre per kWh.
  • Prisen i NO4 (Tromsø) og NO3 (Trondheim) er for lav til at det gis strømstøtte.

Støttesatsen for mars er 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre/kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen. 

Kompensasjonen er basert på strømforbruket ditt og snittprisen i området du bor i. Det er nettselskapene som administrerer kompensasjonsordningen. 

– Hvis du er kunde hos en strømleverandør som samler strøm og nettleie på samme faktura, og kompensasjonsbeløpet overstiger nettleiebeløpet, vil det resterende automatisk trekkes fra strømdelen av fakturaen, sier Jon Vaag Eikeland, kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft. 

Smart elbillading til alle 

Smart elbillading fungerer ved at man velger et tidspunkt der bilen skal være ferdigladet, og så lades bilen automatisk til avtalt nivå i de rimeligste timene i den angitte perioden. 

Tjenesten har til nå vært forbeholdt kunder med spotprisavtaler, men nå kan også kunder med en forhåndsbestemt pris, som variabelavtaler og fastpris, benytte seg av smart elbillading hos Fjordkraft. Besparelsen trekkes fra på strømfakturaen. 

Ved å gi kunder med forutsigbare strømavtaler et insentiv til å ta i bruk smart elbillading reduserer vi belastningen på strømnettet i perioder med høyt forbruk, sier Torfinn Fæste-Belbo, produktleder for e-mobilitet i Fjordkraft. 

Tips på tampen: Sparetiltak for neste vinter 

I takt med at solen står stadig høyere på himmelen er det færre som tenker på strømsparing. Men om du vil stille forberedt til neste vinter er det nå du bør vurdere muligheten for større sparetiltak. 

– Enova har økt støtten til solcelleanlegg og gir opp til 5000 kroner i støtte dersom man bytter til en smart varmtvannstank. Jeg anbefaler alle som eier egen bolig å besøke Enova.no for å undersøke om det er støtteordninger som kan være aktuelle for sin husholdning, sier Jon Vaag Eikeland, kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft.