Press Releases

Fjordkraft nedbemanner

På et allmøte i selskapet i dag informerte Fjordkraft om at 25 stillinger vil bli nedbemannet i selskapet.

pressrelease image

De ansatte var tidligere informert om at det kom til å bli nedbemanning. I dagens allmøte ble medarbeiderne informert om antallet og hvilke områder som berøres.

– De direkte berørte var informert i forkant av møtet. Dette er en beskjed det er veldig trist å gi til våre gode kolleger og som det naturligvis er svært tungt å få, sier Fjordkrafts adm. direktør, Magnar Øyhovden.

Strømleverandøren Fjordkraft AS og Fjordkrafts børsnoterte eier Elmera Group ASA gjennomfører nå et program for kostnadskutt som omfatter alle typer kostnader i alle deler av virksomheten.

Magnar Øyhovden forklarer at det innebærer at noe av kostnadskuttene også kommer gjennom redusert bemanning. Oppgaver og aktiviteter er gjennomgått for driftseffektivisering og forenkling samt at noen lederstillinger utgår. Selskapet har tidligere besluttet å gå fra fem til to lokasjoner for kundeservice.

– Det tilbys sluttpakker. Sluttavtalene avhenger av alder og ansiennitet. Vi vil naturligvis støtte de berørte så godt som mulig og vil også tilby kursing i jobbsøking og intervjuer, forteller HR- og kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland.

Morselskapet Elmera Group ASA offentliggjorde i sin kvartalspresentasjon 16. februar i år at konsernet planlegger å kutte 100 millioner kroner i kostnader i helårseffekt fordelt på alle kostnadsområder.

Konserntillitsvalgt Frank Økland kommenterer prosessen slik:

– Dette er naturligvis beklagelig og trist, men når det skulle gjøres så betydelige kostnadsreduksjoner var det dessverre ikke til å unngå at det også ble en reduksjon av bemanningen. Men det har vært en ryddig prosess, hvor tillitsvalgte har vært involvert og informert hele veien.

Fjordkraft AS har 257 ansatte.