Press Releases

Disse energikildene har størst oppslutning i befolkningen

Fjordkraft har kartlagt befolkningens holdninger til utbygging av ulike former for kraftproduksjon i Norge: Vannkraft og sol er mest populært, vindkraft på land har færrest tilhengere og 7 av 10 menn vil ha kjernekraft.

pressrelease image Solceller på taket av Folke Bernadottes vei 38 i Fyllingsdalen, der Fjordkrafts hovedkontor er lokalisert.

Energikommisjonen har anbefalt et mål om 20 TWh i energieffektivisering og 40 TWh i ny kraftproduksjon for å sikre at Norge skal ha et kraftoverskudd også i fremtiden.

Mens tiltak for energieffektivisering kan iverksettes umiddelbart, har debatten om ny kraftproduksjon vært preget av konflikt.

Vannkraft og sol er mest populært

En landsdekkende undersøkelse Respons Analyse har utført for Fjordkraft viser hvilke former for kraftproduksjon som har størst oppslutning i befolkningen.

  • 77 prosent av befolkningen er for utbygging av mer vannkraft.
  • 70 prosent er for utbygging av mer solkraftverk. ​
  • 57 prosent for utbygging av mer vindkraft til havs.
  • 47 prosent er for utbygging av atomkraftverk (kjernekraft).
  • 38 prosent er for utbygging av mer vindkraft på land.


– Jeg er ikke overrasket over at vindkraft på land har minst oppslutning. Det har nok sammenheng med de siste års medieomtale av konflikter knyttet til oppføring av nye vindkraftverk. Vindkraft til havs oppfattes nok som mindre inngripende, sier Sindre Landmark.

Han er salgssjef for klimasmarte tjenester i Fjordkraft og har selv en soleklar favoritt på listen.

Slår et slag for konfliktfri solkraft

– Vi jobber jo med solcelle-løsninger for privat- og bedriftsmarkedet og mener det store fortrinnet til sol er at mange anlegg kan bygges arealnøytralt. Det er store takarealer som står ubrukt i Norge, sier Landmark.

Han erkjenner at det ikke kan dekke behovet for ny kraftproduksjon alene, men han mener det er riktig sted å begynne.

– Det vil ta tid å enes om nye, store kraftutbygginger. Mens vi venter må vi utnytte potensialet som ligger i energieffektivisering og den konfliktfrie solkraften, sier Landmark.

Etterlyser drahjelp fra staten

Undersøkelsen viser at over 70 prosent av befolkningen mener det må stilles krav om solceller eller lokalprodusert energi for alle nye næringsbygg og kommunale bygg.

Det mener Landmark kan være en god idé.

–Det er helt åpenbart at det trengs drahjelp fra det offentlige for at utbyggingen av sol virkelig skal skyte fart. Dessverre har Enova redusert insentivene for å investere i solceller for privatkunder, ved å kutte i støtten. Det er et steg i feil retning, sier Landmark.

Solceller kan også være et virkemiddel for å bedre energitilstanden i eksisterende yrkesbygg, noe som kan gi rett på støtte fra Enova. 

Menn vil ha kjernekraft

Utbygging av kjernekraft støttes av omtrent halve befolkningen. Nesten 70 prosent av mennene som er spurt er for kjernekraft. Bare en av fire kvinner mener det samme.

For mer informasjon om undersøkelsen og bakgrunnstall brutt ned på kjønn, bosted med mer, se vedlagte dokumenter.